Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020

План за развитие на международното сътрудничество на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015-2017 г. Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020 г. … Прочетете повече

Конкурс 2017

Държавен вестник Резюмета Резюмета – общ файл Рецензии Рецензия – проф. Николина Попова – Димитрова Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Рецензия – проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова Становища Становище – проф. д-р инж. Здравко Гъргаров Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Девети международен симпозиум – 4 ноември 2017 година

Девети международен симпозиум – Европейската перспектива 2020 – приоритети, тенденции, очаквани ефекти – 4 ноември 2017 година Покана за участие – PDF Покана за участие – Word   … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Димитър Тадаръков Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Становища Становище – доц. д-р Петър Горненски Становище – доц. д-р Георги Матеев Становища – проф. д-р Васил жечев Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Рая Мадгерова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева   Становища Становище – доц. д.р Пламен Пъчев Становище – доц. д-р Милена Филипова Становища – проф. д-р Маргарита Богданова Становище доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. Румяна Нейкова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева Рецензия – проф. д-р Борислав Борисов Становища Становище – доц. д-р Цветана Стоянова Становище – проф. д-р Рая Мадгерова Становище – проф. д-р Теодора … Прочетете повече

Прием 2017-2018 г.

  ОБЯВА Колеж по туризъм – Благоевград,  обявява прием на студенти за редовно и задочно обучение за учебната 2017/2018 година. СПЕЦИАЛНОСТИ: Организация и управление на хотели и ресторанти Организация и управление на туристическото обслужване Туристическа анимация и екскурзоводство Бизнес администрация КУРС ПО ХАЗАРТЕН … Прочетете повече