Девети международен симпозиум – 4 ноември 2017 година

Девети международен симпозиум – Европейската перспектива 2020 – приоритети, тенденции, очаквани ефекти – 4 ноември 2017 година Покана за участие – PDF Покана за участие – Word   … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Димитър Тадаръков Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Становища Становище – доц. д-р Петър Горненски Становище – доц. д-р Георги Матеев Становища – проф. д-р Васил жечев Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Рая Мадгерова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева   Становища Становище – доц. д.р Пламен Пъчев Становище – доц. д-р Милена Филипова Становища – проф. д-р Маргарита Богданова Становище доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. Румяна Нейкова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева Рецензия – проф. д-р Борислав Борисов Становища Становище – доц. д-р Цветана Стоянова Становище – проф. д-р Рая Мадгерова Становище – проф. д-р Теодора … Прочетете повече

Прием 2016-2017 г.

ОБЯВА Колеж по туризъм – Благоевград, обявява прием на студенти за редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017 година. СПЕЦИАЛНОСТИ: Организация и управление на хотели и ресторанти Организация и управление на туристическото обслужване Туристическа анимация и екскурзоводство Бизнес администрация ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: Град … Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Уважаеми студенти, На 17  април 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Студентите могат да подават … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече