Обучение по основните дейности на качеството и неговото осигуряване – 20.02.2018

На 26.02.2018 г. от 13.00 ч. в зала 1.4.  в Колежа по туризъм ще се проведе обучение по ключовите аспекти на функционирането на вътрешната система по осигуряване и оценяване качеството на образованието. В обучението участват ръководители катедри, инспектори от учебен … Прочетете повече

Покана за участие в студентски научен семинар – 08.02.2018

Покана за участие в Студентска научна сесия на тема „Иновативни решения в туризма и бизнес администрацията“ – 19.03.2018 г. от 10.30 часа, зала „проф. Божков“. Катедра „Туризъм“ и Катедра „Бизнес администрация“ на ЧВУ Колеж по туризъм – гр. Благоевград продължава инициативата … Прочетете повече

Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020

План за развитие на международното сътрудничество на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015-2017 г. Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020 г. … Прочетете повече

Конкурс 2017

Държавен вестник Резюмета Резюмета – общ файл Рецензии Рецензия – проф. Николина Попова – Димитрова Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Рецензия – проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова Становища Становище – проф. д-р инж. Здравко Гъргаров Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Димитър Тадаръков Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Становища Становище – доц. д-р Петър Горненски Становище – доц. д-р Георги Матеев Становища – проф. д-р Васил жечев Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Рая Мадгерова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева   Становища Становище – доц. д.р Пламен Пъчев Становище – доц. д-р Милена Филипова Становища – проф. д-р Маргарита Богданова Становище доц. д-р … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. Румяна Нейкова Рецензия – проф. д-р Мария Кичева Рецензия – проф. д-р Борислав Борисов Становища Становище – доц. д-р Цветана Стоянова Становище – проф. д-р Рая Мадгерова Становище – проф. д-р Теодора … Прочетете повече