Обява за набиране на български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2016 г.

1. Със заповед № ОХ-129/17.02.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по набиране на Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат такава през 2016 г. във военно формирование 22160-Плевен, в следните периоди на провеждане: … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

e-mail указател

име e-mail проф. д-р Васил Жечев vzhechev@cotur.bg проф. д-р Мария Кичева mkicheva@cotur.bg проф. д-р Васил Пехливанов vpehlivanov@cotur.bg проф. д-р Петър Славейков pslaveikov@cotur.bg доц. д-р Георги Матеев gmateev@cotur.bg доц. д-р Дария Николиева dnikolieva@cotur.bg доц. д-р Васил Грозданов vgrozdanov@cotur.bg доц. д-р Емилия … Прочетете повече

Еразъм

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност Кандидатстване Студентска мобилност с цел обучение – изходящи студенти Студентска мобилност с цел обучение – входящи студенти Студентска мобилност с цел практика Преподавателска мобилност – изходящи преподаватели Преподавателска мобилност – входящи преподаватели Партньори Еразъм координатор   Eerasmus … Прочетете повече

Конспекти за държавни изпити

Конспект за писмен държавен изпит по специалност  ”Бизнес администрация” Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Същност и съдържание на администрирането /управлението/ на бизнеса. Бизнес администрация. Исторически преглед на … Прочетете повече