Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Уважаеми студенти, На 10 май 2016 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за летен семестър на учебната 2015/2016 година. Студентите могат да подават … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Студентите и преподавателите от Колеж по туризъм – Благоевград, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм …

Студентите и преподавателите от Колеж по туризъм – Благоевград, които желаят да кандидатстват за студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм за академичната 2016/2017г. е необходимо в срок от 31 октомври до 7 ноември 2016г. да подадат в ректората на … Прочетете повече

Прием 2016-2017 г.

ОБЯВА Колеж по туризъм – Благоевград, обявява прием на студенти за редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017 година. СПЕЦИАЛНОСТИ: Организация и управление на хотели и ресторанти Организация и управление на туристическото обслужване Туристическа анимация и екскурзоводство Бизнес администрация ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: Град … Прочетете повече

Списание

ПИРИНСКИ КНИЖОВНИ ЛИСТИ  Списание за туристика    Пирински книжовни листи – 2013 Пирински книжовни листи – 2014 Пирински книжовни листи – 2015   … Прочетете повече

Решение на Министерски съвет

Решение №328 от 3 май 2016 г. за утвръждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации  на Република  България през учебната 2016-2017 година   … Прочетете повече