Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

e-mail указател

име e-mail проф. д-р Васил Жечев vzhechev@cotur.bg проф. д-р Мария Кичева mkicheva@cotur.bg проф. д-р Никола Божков nbozhkov@cotur.bg проф. д-р Васил Пехливанов vpehlivanov@cotur.bg проф. д-р Петър Славейков pslaveikov@cotur.bg доц. д-р Георги Матеев gmateev@cotur.bg доц. д-р Дария Николиева dnikolieva@cotur.bg доц. д-р Васил … Прочетете повече

Еразъм

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност Кандидатстване Студентска мобилност с цел обучение – изходящи студенти Студентска мобилност с цел обучение – входящи студенти Студентска мобилност с цел практика Преподавателска мобилност – изходящи преподаватели Преподавателска мобилност – входящи преподаватели Партньори Еразъм координатор   Eerasmus … Прочетете повече

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“…

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“. Документи – … Прочетете повече

Разпис на семестриалните занимания

 Учебна програма I курс Бизнес администрация – редовно обучение – зимен семестър Бизнес администрация – задочно обучение – зимен семестър Организация и управление на хотели и ресторанти – редовно обучение – зимен семестър Организация и управление на хотели и ресторанти – задочно обучение … Прочетете повече

Дати за изпити

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА І КУРС  Бизнес администрация – редовно обучение Английски език ІІ част – доц. дфн Апостолова – 27.10.2015 год. – 12:00 ч. Учебна практика ІІ част – пр. Джупанова – Реферати в Учебен отдел … Прочетете повече

Информация

Конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“, обявен в ДВ бр. 36/ 19.05.2015 г. Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия- … Прочетете повече

Проект “Студентски практики”

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички … Прочетете повече