Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020

План за развитие на международното сътрудничество на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015-2017 г. Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020 г. … Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Заповед №РД09-5490 от 25.10.2017 г. Уважаеми студенти, На 27  ноември 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за зимен семестър на учебната 2017/2018 … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Качество

Наръчник по качеството Ръководство за прилагане на системата за оценяване и поддържане качеството на обучението Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав … Прочетете повече

Конкурс 2017

Държавен вестник Резюмета Резюмета – общ файл Рецензии Рецензия – проф. Николина Попова – Димитрова Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Рецензия – проф. д.ик.н Росица Рангелова Павлова Становища Становище – проф. д-р инж. Здравко Гъргаров Становище – доц. д-р … Прочетете повече

Удължаване срока за приемане и записване на студенти

 ПОРАДИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТПУСНАТИ БРОЙКИ  КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД У Д Ъ Л Ж А В А срока за приемане и записване на студенти в редовно и задочно обучение  за учебната 2017/2018 година  до 20 октомври 2017 год. СПЕЦИАЛНОСТИ: Организация и … Прочетете повече