Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020

План за развитие на международното сътрудничество на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015-2017 г. Стратегия за развитие на международните отношения на Колеж по туризъм – Благоевград за периода 2015 – 2020 г. … Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Заповед №РД09-5490 от 25.10.2017 г. Уважаеми студенти, На 27  ноември 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за зимен семестър на учебната 2017/2018 … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Нормативна база

Закон за развитието на академичния състав в Република България Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България Правилник за развитието на Академичния състав Процедури за научни степени     … Прочетете повече

Прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписаха съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство … Прочетете повече

Посещение на извънредния и пълномощен посланик на Република Судан в колежа по туризъм

Днес, 20 март 2018 г. в Колеж по туризъм – Благоевград на посещение бе извънредния и пълномощен посланик на Република Судан в България – г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед. Нейно превъзходителство имаше за цел да  проучи възможностите за сътрудничество в … Прочетете повече

Фонд за преквалификация и нови работни места

ФОНД ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА О Р Г А Н И З И Р А ТРИМЕСЕЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ ЗА: РЕГИСТРАТОР НА ХОТЕЛ СЕРВИТЬОР И БАРМАН ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КУРСОВЕ ПОЛУЧАВАТ МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ. … Прочетете повече