Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Уважаеми студенти, На 17  април 2017 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Студентите могат да подават … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Вътрешни проекти

PDF Word Заповед проекти 2017   Указания   Указания – финанси Указания – финанси Бланка отчет Бланка отчет План сметка План сметка Резюме – проект 1 Резюме – проект 1     … Прочетете повече

Конкурс 2016

Държавен вестник Резюмета Резюмета Рецензии Рецензия – проф. д-р Димитър Тадаръков Рецензия – проф. д-р Мария Станкова Становища Становище – доц. д-р Петър Горненски Становище – доц. д-р Георги Матеев Становища – проф. д-р Васил жечев Становище – доц. д-р … Прочетете повече