Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ Уважаеми студенти, На 10 май 2016 г. започва кандидатстването за стипендии за специални постижения по проект В605М20Р001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за летен семестър на учебната 2015/2016 година. Студентите могат да подават … Прочетете повече

Публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ – 27.10.2015

П о к а н а Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на 2 ноември 2015 г. от 16.30 часа в Колеж по туризъм на публична лекция на тема „Предизвикателства пред конкурентоспособността на туристическа дестинация България“ с лектор проф. … Прочетете повече

Покана за Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и Източноевропейска конференция на игралната индустрия, 23-25-ти ноември 2015 г. – 16.09.2015

Заявете участие в 8-то  издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия – пресечна точка за контакти и дискусии в региона   … Прочетете повече

Решение на Министерски съвет

Решение №328 от 3 май 2016 г. за утвръждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации  на Република  България през учебната 2016-2017 година   … Прочетете повече

Обява за набиране на български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2016 г.

1. Със заповед № ОХ-129/17.02.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по набиране на Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат такава през 2016 г. във военно формирование 22160-Плевен, в следните периоди на провеждане: … Прочетете повече

e-mail указател

име e-mail проф. д-р Васил Жечев vzhechev@cotur.bg проф. д-р Мария Кичева mkicheva@cotur.bg проф. д-р Васил Пехливанов vpehlivanov@cotur.bg проф. д-р Петър Славейков pslaveikov@cotur.bg доц. д-р Георги Матеев gmateev@cotur.bg доц. д-р Дария Николиева dnikolieva@cotur.bg доц. д-р Васил Грозданов vgrozdanov@cotur.bg доц. д-р Емилия … Прочетете повече

Еразъм

Програма Еразъм+, КД1-Мобилност Кандидатстване Студентска мобилност с цел обучение – изходящи студенти Студентска мобилност с цел обучение – входящи студенти Студентска мобилност с цел практика Преподавателска мобилност – изходящи преподаватели Преподавателска мобилност – входящи преподаватели Партньори Еразъм координатор   Eerasmus … Прочетете повече

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“…

Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“, обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“. Документи – … Прочетете повече

Разпис на семестриалните занимания

 Учебна програма I курс Бизнес администрация – редовно обучение – летен семестър Бизнес администрация – задочно обучение – летен семестър Организация и управление на хотели и ресторанти – редовно обучение – летен семестър Организация и управление на хотели и ресторанти – задочно обучение … Прочетете повече